Från Stockholms universitet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Östersjöcentrum
 4. Om oss
 5. Nyheter
 6. Från Stockholms universitet

Nyheter om havet

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav liksom i polarområdena.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet.

Här samlar vi havsanknutna nyheter från de flesta av universitetets andra institutioner.

från Stockholms universitet

 • Visselblåsarfunktion inrättas för medarbetare 2022-06-16 I sommar kommer universitetet att ha ett nytt system för att anmäla missförhållanden på arbetsplatsen. Mer information finns på Medarbetarwebben.
 • R/VElectra af Askö Speciellt uppdrag för R/V Electra 2021-05-25 Stockholms universitets forskningsfartyg R/V Electra af Askö kommer att delta i sommarens undersökningar av vraket efter M/S Estonia. Uppdraget kommer från Statens haverikommission, och Electra valdes eftersom hon är ett av få fartyg som har den utrustning som krävs.
 • Hoppkräftan kan klara av en framtida uppvärmning i Östersjön 2021-05-18 Hoppkräftan i Stockholms skärgård klarar 2 till 4 grader varmare vattentemperaturer än idag.
 • Sjögräsängar på västkusten är ovanligt bra på att lagra koldioxid 2021-05-18 Sjögräsängar med ålgräs i Bohuslän kan lagra uppemot femton gånger mer kol än ålgräsängar i andra hav i Europa. Det beror på att havsbottnarna som sjögräsängarna växer på består av finkornig sand, och att de är lagom porösa. Detta är ännu ett viktigt skäl att skydda sjögräsängar och deras ekosystem, som hotas av övergödning och överfiske.
 • Bättre vatten i Stockholms skärgård 2021-04-23 Siktdjupet under sommaren har ökat med över en meter i Stockholms inre skärgård. Denna glädjande utveckling visar undersökningar som utförs av Stockholms universitet. Dessutom om Levande vikar, spiggvågen, och kommuners åtgärdsarbete.
 • Christina Rudén. Foto: Jens Olof Lasthein Storslaget uppdrag till SU-forskare 2021-04-26 Christina Rudén från Stockholms universitet har blivit invald i EU-kommissionens nya högnivå-expertgrupp. Gruppen ska hjälpa till att genomföra den nya kemikaliestrategin.
 • Provfiske med flera typer av nät ingick i sommarens undersökningar. Foto: Naturvatten AB Inventering av 25 vikar 2021-03-31 Nu är de första resultaten från förra sommarens undersökningar av 25 grunda vikar klara. En rapport om resultaten har tagits fram av forskarna för fiskerättsägare och andra intresserade.
 • Hög mångfald av undervattensväxter ger höga naturvärden 2021-03-23 Hög mångfald av undervattensväxter bidrar till höga naturvärden i Östersjöns skärgårdsvikar, medan övergödning minskar naturvärdena. Mångfalden gynnar bland annat gädd- och abborr-yngel samt vattenkvalitet. Det visar forskare från Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Groningens universitet i Nederländerna i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Ecosystems.
 • Temadagar om Östersjöns framtid på Skansen. Foto: Lisa Bergqvist Träffa en Östersjöexpert 2021-03-25 Vårens temavecka om Östersjön på Skansens Baltic Sea Science Center. Fyra seniora forskare från Stockholms universitet finns på plats och pratar om lagstiftning, miljövård, geovetenskap och miljögifter.
 • Inom projektet togs vattenprover i diken och vattendrag omkring 20 ggr per år, både för att kunna identifiera nya näringskällor, och för att kunna utvärdera effekten av landåtgärder. Foto: Fredrik Sederholm. Nätverk av Östersjöparlamentariker 2021-03-19 Sedan 1991 har nätverket Baltic Sea Parliamentary Conference arbetat för att främja politisk dialog mellan parlamentariker i Östersjöregionen. I veckan presenterade våra forskare sina resultat på ett av deras möten.
 • Foto: Tobias Dahlin/Azote Minska det kustnära trålfisket för att skydda Östersjösillen 2021-03-16 Situationen för Östersjöns sill och strömming har försämrats de senaste tio året, samtidigt som det svenska trålfiskets kustnära fångster har ökat kraftigt. I en ny policy brief beskrivs vilka åtgärder som behövs för att bryta den negativa utvecklingen.
 • Filmen om Östersjön på Skansen 2021-03-22 En film om Baltic Sea Science Center på Skansen. Se de magra Östersjötorskarna som blivit jättestora och tjocka. Möt sjöhästens svenska släktingar och lär dig mer om utmaningarna som Östersjön står inför.
 • Tusentals kemikalier kommer med avloppsvatten från våra moderna samhällen. Många stannar dessvärre inte i avloppsreningsverken. Istället hamnar de i floder och sjöar, och i vissa fall slutstation Östersjön, och riskerar där att förorena särskilt de känsliga kustområdena. Foto: Vastram/Mostphotos Kemikalieflödet i avloppsvatten bör hanteras bättre 2021-02-24 Tusentals kemikalier används i våra samhällen, men kunskapen om hur mycket som sprids i miljön är fortfarande dålig. I en ny policy brief föreslås därför att man bör dra bättre nytta av avloppsreningsverken som ju ändå samlar ihop vatten från våra bebyggda områden.
 • Askölaboratoriets jubileumsår drar igång 2021-01-27 Än så länge är det mycket vi inte vet om 2021. Men oavsett hur läget artar sig så är detta år speciellt för oss på Stockholms universitets Östersjöcentrum. Vår fältstation Askölaboratoriet firar nämligen 60 år! Ett jubileum som inte bara handlar om en viktig och speciell plats. Det handlar om historia. Minnen. Utveckling. Vi firar 60 år av kunskap om havet!
 • Sauna and swim in the calm Askö Bay Ett åtgärdsinriktat projekt 2021-02-01 Projektet Levande vikar ska ta fram, testa och utvärdera konkreta åtgärder som kan användas för att restaurera övergödda grunda vikar längs våra kuster.
 • Photo: Mikael Fredholm Vrak/SMTM Hur tar sig grundvatten till Östersjön? 2020-12-18 Ny upptäckta havsbottenterrasser av lera i Östersjön står i fokus i ett forskningsprojekt som leds av IGV.
 • Kulturarv på Östersjöns botten ska utforskas 2021-01-19 Centrum för maritima studier, CEMAS, har fått 34 miljoner till forskningsprojektet ”Den glömda flottan. Sveriges "blåa" kulturarv"
 • Kjell Grip, 79, har tagit sin doktorsexamen! 2020-10-12 Det är aldrig försent att ta doktorsexamen. Det är Kjell Grip på DEEP ett levande exempel på. Han har nämligen disputerat nu och avhandlingen visar bland annat att naturvården till havs i Sverige började långt senare än den på landsidan.
 • Birgit Wild Svensk-rysk expedition ska studera tinande permafrost 2020-09-24 Upptining av permafrost och kollapsande metanhydrater från de sibirisk-arktiska kusthaven kan trigga ökande utsläpp av klimatuppvärmande gaser. Expeditionen ISSS-2020 ska studera en av de största utmaningarna inom klimatforskningen.
 • Det atmosfäriska mättornet på isbrytaren Oden som rör sig genom östra Sibiriska havet under projektet SWERUS-C3, foto: Brett Thornton Avgörande framsteg i mätningar av metanutsläpp från Arktiska oceanen 2020-01-31 En ny studie publicerad i Science Advances visar att mängden metan som frigörs från Arktiska oceanen till atmosfären är betydligt mindre än vad tidigare studier hävdat.
 • Molekylstrukturen på det fotosyntetiska komplex I-proteinet, som sitter i cyanobakteriens tylakoidmembran. Proteinet består av olika ihopkopplade moduler, som fångar elektroner från övriga fotosyntetiska protein, pumpar proton över ett biologiskt membran, och koncentrerar koldioxid. Bild: Patricia Saura. Ny kartläggning av hur cyanobakterier koncentrerar koldioxid 2020-01-24 Forskare har hittat atomstrukturen för det fotosyntetiska komplex I-protein som koncentrerar koldioxid från atmosfären. Det är en pusselbit för att förstå hur fotosyntesen fungerar på cellnivå.
 • Torsken allvarligt drabbad av tiaminbrist i Östersjön 2020-01-07 En ny vetenskaplig studie visar att torsken i Östersjöområdet är allvarligt drabbad av tiaminbrist. Tiamin, eller vitamin B1, är ett helt nödvändigt vitamin för alla djurceller.
 • Matilda Ernkrans besöker SUBIC Minister Matilda Ernkrans besökte Stockholms universitet 2019-12-04 Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, besökte Stockholms universitet 4 december. Hon fick träffa representanter för studenter och anställda och ta del av ett urval av den senaste forskningen vid universitetet.
 • Professor Christina Rudén har lett utredningen om riskerna med kemikalier. Foto: Jens Lasthein Hårdare tag mot kemikalieblandningar 2019-11-11 Under hela livet utsätts människor för komplexa blandningar av mer eller mindre farliga kemikalier. Hur påverkar det oss och vad bör göras? Professor Christina Rudén har överlämnat en rapport till regeringen.
 • Den tyska isbrytaren Polarstern ska vara bas för expeditionen som ska sitta fast i isen vid Arktis. Foto: Alfred-Wegener-Institut/Stefan Hendricks Forskare ska frysa fast i Arktis ett år 2019-09-20 Den tyska isbrytaren Polarstern är på väg till Arktis för att frysa fast i isen och driva förbi Nordpolen. En av forskarna är Pauline Snoeijis Leijonmalm vid Stockholms universitet.
 • RV Sonne, Credit: University of Hamburg / LDF/J.Peters Vart tar plasten i havet vägen? 2019-07-10 Hur beter sig mikroplaster i vatten och i marina näringskedjor? Det undersöker två doktorander från Stockholms universitet under en vetenskaplig kryssning från Kanada till Singapore.
 • Expedition till outforskad grönländsk glaciär 2019-08-21 I augusti startar en forskningsexpedition med isbrytaren Oden till Ryderglaciären i nordvästra Grönland. Forskare ska undersöka kopplingen mellan klimatförändringar och glaciärer men även hur Grönland koloniserats.
 • Östersjöforskning tar central plats på Skansen 2019-04-16 Skansens nya kunskapscentrum om Östersjön, Baltic Sea Science Center (BSSC), har öppnat. Forskare vid SU och SLU har en central roll i den nya satsningen om havet.
 • Professorer privatundervisar kronprinsessan om polarforskning 2019-02-14 Idag besökte Kronprinsessan Polar-forskningssekretariatet i Stockholm. Där fick DEEPs professor Pauline Snoeijs Leijonmalm möjlighet att uppdatera henne om sin polarforskning.
 • Videoklipp: ”Saker folk säger till forskare” - uppe i över 37 000 visningar 2019-04-16 För att skapa förtroende för forskare och ge inblick i hur de bemöts, tog Institutionen för ekologi miljö och botanik (DEEP) initiativet till ett videoklipp som fått över 37 000 visningar.
 • Fler sälar i Östersjön hotar inte de största fiskbestånden 2018-12-10 Det är inte främst fiskätande sälar som gör att bestånden av östersjötorsk, sill och skarpsill minskar. Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen, enligt en ny studie från Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP).
 • Foto: Paul Bentzen Guppyhonor med små hjärnor dras inte till attraktiva hannar 2018-10-09 Guppyhonor med små hjärnor kan urskilja vilka guppyhannar som är attraktiva, men ser dem inte som mer lockande eller väljer att fortplanta sig med dem. Det visar en ny studie gjord av forskare från University College London och Stockholms universitet.
 • Premiär för unik forskningsubåt 2018-09-03 Den 22 augusti var det premiär för en unik undervattensfarkost i Gullmarsfjorden utanför Lysekil på Västkusten.
 • Nedbrytning av plast i haven frigör kemikalier i vattnet 2018-06-12 Plastrester ackumuleras i miljön och kan orsaka fysiska skador på olika marina arter. När plast bryts ner frigörs också kemikalier i vattnet, men vilka kemikalier som frigörs och hur många beror på plasttypen och på hur söndervittrad plasten är, visar en ny doktorsavhandling.
 • Landhöjningen viktig för biologisk mångfald 2018-04-12 Öppna gräsmarker med hög artrikedom har minskat kraftigt på grund av modernt jord- och skogsbruk. Nu visar forskare vid Stockholms universitet att nya gräsmarker bildas hela tiden. Längs Östersjökusten kommer enorma områden potentiell strandäng ständigt upp ur havet.
 • Brudbröd en av de arter som minskar. Foto: Sara Cousins. Betesdjur hjälper till att uppnå Sveriges miljömål 2018-01-26 Vi behöver kött- och mjölkproducenter för växternas skull. Det är betesdjuren som gör det möjligt att ha kvar en levande skärgård och blomstrande ängar.
 • Självgående ubåt hjälper havs- och glaciärforskare 2017-06-09 Nina Kirchner berättar om den nya undervattensfarkosten som snart kommer att kunna spana in under flytande glaciärtungor och shelfisar.
 • Stora naturliga cykler i Nordatlantens klimat 2017-05-30 En ny studie av hur klimatet i Nordatlanten varierat från 800-talet fram till idag visar på stora naturliga variationer i form av något som nästan liknar cykler på 64 till 88 år. De påverkar i sin tur klimatet på många håll på jorden, och kan också i framtiden tillfälligt ”maskera” den globala uppvärmningen i delar av världen. Resultaten publiceras i tidskriften Nature Geoscience.
 • KTH-roboten Calle. Foto: KTH. 100 miljoner till att utveckla undervattensrobotar 2017-02-10 Stockholms universitet är med i forskningscentret Swedish Maritime Robotics Centre, SMaRC, som får 100 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning.
 • Policy Brief: Internbelastning 2017-01-17 Ackumulerad fosfor på land är den yttersta källan till fosfor i havet. Åtgärder i havet för att minska internbelastningen tar därför inte itu med grundorsaken till övergödning utan fokus bör riktas mot att öka lantbrukets växtnäringsutnyttjande och förbättra avloppsreningen.
 • guppyhane Liten hjärna är bra för fiskens immunförsvar 2016-03-29 En ny studie visar att guppies med mindre hjärnor har starkare immunförsvar än guppies med större hjärnor.
 • Oceanografens reseberättelse 2016-02-19 Föreställd dig en världskarta där Grönland som vanligt är oproportionerligt stort och Afrika ser ut som ett större land, men egentligen är en stor kontinent. Ungefär mitt emellan Sydafrika och Australien sätter du en punkt och fortsätter sedan söderut tills du når 50S. Där. Där ligger Kerguelen Islands, en liten obebodd ö-grupp som tillhör Frankrike. Här får man bara vistas i forskning eller militäriskt syfte. Det gjorde docent Fabien Roquet, oceanograf vid Meteorologiska Institutionen.
 • Sju av tio citerade svenska artiklar inom astronomi har anknytning till Stockholms universitet 2016-01-08 Tidningen Populär Astronomi har för 6e året i rad skapat en lista över de mest citerade svenska artiklar inom astronomi och relaterade områden. Listan toppas överlägset av forskare från Stockholms universitet.
 • Smaltång – Östersjöns nyaste art 2015-09-28 Smaltången finns förmodligen bara i Östersjön. Den upptäcktes och beskrevs för endast tio år sedan men är oerhört viktig för Östersjöns ekosystem. En ny avhandling från Stockholms universitet presenterar ny kunskap om tången som även kan föröka sig klonalt, vilket är mycket ovanligt inom tångsläktet.
 • EMB flyttar till nya lokaler 2015-06-12 Institutionen för ekologi, miljö och botanik (EMB) bildades 1 januari 2013 efter samgående mellan Botaniska och Systemekologiska institutionen. Nu är institutionens nya lokaler färdigställda och inflyttning påbörjas 15 juni och pågår under sommaren 2015. Lokalerna är i anslutning till Arrhenius-laboratoriet och heter NPQ.
 • Liying Jiang Misstänkt alzheimergift hittat i skaldjur 2015-06-03 Populära skaldjurssorter köpta från svenska stormarknader i Stockholmsregionen innehåller aminosyran Beta-Methylamino-L-Alanin (BMAA), visar en ny avhandling från Stockholms universitet. BMAA har kopplats till sjukdomar som Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och Amyotrofisk lateralskleros (ALS). Nivåerna ligger inom vad som är godkänt och enligt forskarna kan konsumenterna känna sig säkra, men fler studier behövs.
 • Globalt experiment visar att hög biologisk mångfald ger friska sjögräsängar 2015-05-21 Förlust av algätande smådjur har överraskande stora effekter på hälsan hos värdefulla sjögräsängar. Detta visar nya resultat från ett samordnat experiment som skett över norra halvklotet, som forskarna Johan Eklöf och Serena Donadi, båda nu vid institutionen för ekologi, miljö och botanik (EMB), deltagit i.
 • Global experiment shows that high biodiversity gives healthy seagrass beds 2015-05-21 Loss of algal-feeding invertebrates have surprisingly large effects on health of valuable seagrass meadows. These are the new results from a set of coordinated experiments that have taken place over the Northern hemisphere, in which the researchers Johan Eklöf and Serena Donadi, both at the Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, have participated.
 • Veckans doktorandpublikation #5 2015-05-04 Grattis Jens Munk Nielsen och medförfattarna till en spännande och viktig publikation med titeln “Meta-analysis of amino acid stable nitrogen isotope ratios for estimating trophic position in marine organisms”. Den är nyligen publicerad i den internationella vetenskapliga tidskriften Oecologia.
 • Veckans doktorandpublikation #4 2015-03-03 Sjögräsängar och korallrev i västra Indiska oceanen förstörs och en anledning bakom tycks vara överbetning på grund av ett ökat antal sjöborrar. Varför är det så många sjöborrar? Kan en förklaring vara överfiske av deras rovdjur såsom tryckarfiskar, snappers och läppfiskar? Sigi Wallner-Hahn har undersökt om det är något som skulle kunna göras…
 • Veckans doktorandpublikation #3 2015-02-12 Denna vecka gratulerar vi Anna-Lea (Anni) Golz och hennes medförfattare för en ny och spännande publikation i den vetenskapliga tidskriften Journal of Plankton Research.
 • Veckans doktorandpublikation #2 2015-02-02 Kustzoner har ofta en hög produktivitet och är viktiga både som produktionsområden för värdefulla mattillgångar och som rekreationsområden. Samtidigt är kustzoner starkt påverkade av människor, till exempel genom övergödning.
 • Veckans doktorandpublikation #1 2015-01-19 Grattis till Lina M Rasmusson för hennes nyligen publicerade artikel i den vetenskapliga tidskriften Botanica Marina i vilken hon upptäcker nya spännande detaljer kring den svårstuderade ljusrespirationen i marina växter.
 • Dyrssenpris 2014 Två studenter vid universitetet får Dyrssenpriset 2014-11-17 Svenska Havsforskningsföreningen utser årligen en vinnare av Dyrssenpriset till författaren av det bästa examensarbetet inom det marina området.
 • SWERUS-C3 på väg mot Arktis 2014-07-08 Den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3 har nu avrest. Expeditionens första etapp leds av Örjan Gustafsson och ska undersöka den tinande permafrosten och de ökade utsläppen av växthusgaser.
 • Östersjöns medicinska problem 2014-05-30 Det bor ungefär 90 miljoner människor i Östersjöregi­onen som släpper ut sitt avloppsvatten i havet, berättar Lena Kautsky, chef för Askö marinbiologiska laboratorium längst ut i Trosa skärgård.
 • Marin fotosyntes står för minst hälften av den globala primärproduktionen 2014-03-31 Mats Björk vid EMB har tillsammans med Sven Beer och John Beardall producerat boken ”Photosynthesis in the Marine Environment” som nu ges ut på Wiley-Blackwell.
 • Olika EU-lagar för UV-filter hotar vattenmiljön 2013-06-28 Ultraviolett (UV)-filter i industriella produkter klassificeras som miljöfarliga medan samma kemikalier i kosmetika inte klassificeras på samma sätt. En ny studie av forskare vid Stockholms universitet som publicerats i Science of the Total Environment visar brister i nuvarande lagstiftning för UV-filter.
 • Människan orsakar snabb evolution hos Östersjöfisk 2013-06-18 En ny naturvetenskaplig avhandling visar att storspigg under kort tid utvecklats genetiskt som svar på människans miljöpåverkan.
 • Vitaminbrist hos plankton hotar Östersjöns djurliv 2013-06-03 En förändrad vitaminproduktion hos Östersjöns planktonsamhällen kan få allvarliga ekologiska effekter och orsaka bristsjukdomar hos både lax och sjöfåglar. Det visar en ny avhandling i marin ekologi från Stockholms universitet.
 • Forskare larmar om kemikalieanvändning 2013-05-27 I en deklaration till EU kräver 89 forskare hårdare regler för kemikalieanvändning inom EU. Flera forskare från Stockholms universitet har skrivit under deklarationen.
 • Stora risker med hormonstörande ämnen 2013-02-25 I en ny stor internationell forskningssammantällning konstateras att hormonstörande ämnen påverkar både människor och miljö mer än vi tidigare förstått. Kända exempel på dessa ämnen är PCB, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, metaller som bly och kvicksilver samt olika bekämpningsmedel.
 • Universitetslektor i hydrogeokemi 2013-02-18 Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet söker en universitetslektor i hydrogeokemi.
 • Doktorandtjänst i marin ekologi 2013-01-30 Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand till ett projekt med titeln: Effekter av isavsmältning på utveckling av vårblomning och bio-optiska egenskaper i kustzonen.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Havsnyheter från Stockholms universitet

Våra nyhetsbrev innehåller både nyheter om vår egen verksamhet och om annan marin verksamhet vid Stockholms universitet.