Affär med prylar.
Vilka kemikalier som ingår i de varor vi köper är svårt att veta idag.
 

Idag är okunskapen stor kring vilka kemikalier som ingår i vanliga konsumentprodukter, bland annat beroende på att det inte finns några krav på att redovisa dessa i en innehållsförteckning. Bristen på kunskap är ett problem både för konsumenterna och för de forskare som studerar kemikalieflöden till Östersjön, och försvårar också övergången till en cirkulär ekonomi.

Det här menar forskare och analytiker vid Östersjöcentrums Baltic Eye som i en ny Policy Brief rekommenderar att EU utvecklar ett regelverk för redovisning av kemikalieinnehållet i varor. Man vill också introducera en märkning av produkter som innehåller någon av de kemikalier som finns med på listan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHCV-ämnen).

Läs mer här.

Ladda ner och läs hela vår nya Policy Brief:

Policy brief: Chemicals in articles (545 Kb)

Policy Brief: Chemicals in consumer articles with references (2494 Kb)

Frågan om kemikalier i varor var också ämnet för september månads Baltic Breakfast. Se seminariet i efterhand här.