Om oss

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Östersjöcentrum
 4. Om oss

Vi är en länk mellan vetenskapen och samhället

Hos oss samlas en unik kombination av forskare och kommunikatörer som arbetar med att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem. Vi ger vetenskapligt stöd i Östersjörelaterade beslut och gör forskningsresultat användbara för samhället.

Vid Stockholms universitet har vi bedrivit framgångsrik marin forskning och utbildning i över fem decennier. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som finns vid universitetet.

Fokus ligger på Östersjöns största miljöutmaningar; minska övergödningen, nå ett hållbart fiske, minska miljögiftsbelastningen och bevara den biologiska mångfalden.

Vårt uppdrag är att:

 • utföra angelägen forskning och miljöanalys till stöd för förvaltningen
 • samla användbar kunskap och kommunicera den till rätt plats i samhället
 • stärka och synliggöra den marina verksamheten vid hela universitetet
 • tillhandahålla attraktiv infrastruktur för marin forskning och utbildning

Våra senaste nyheter

 • Foto: Vera Shoultz Havs- och klimatexperter bildar nytt stort forskningscentrum 2021-06-10 Jane och Aatos Erkkos stiftelses stordonation gör det möjligt för klimat- och havsforskare i Finland och Sverige att sammanföra sin expertis och infrastruktur. Målet är att ta reda på mer om hur havet och atmosfären samverkar och vilka effekter det har på klimatet.
 • Professor Christoph Humborg vid Östersjöcentrum Havsforskarnas viktiga budskap till klimatmöte COP26 2021-05-26 Kustzonerna spelar en viktig roll klimatarbetet. Vid rätt förvaltning kan de ta upp och lagra växthusgaser effektivt. Det var forskarnas budskap när det globala samarbetet Relay4Nature mötte Östersjöcentrum på sin väg mot höstens klimatmöte COP26.
 • Policy brief: Bottentrålning hotar europeisk havsmiljö 2021-05-26 Bottentrålsfiske har stora effekter på det marina livet och hotar havsbottens integritet. Ny forskning pekar på behovet av att etablera större trålfria områden i alla typer av livsmiljöer, för att skydda känsliga ekosystem och leva upp till principerna för ekosystembaserad förvaltning.
 • Algbältet i Östersjön. Foto: Nicklas Wijkmark/Azote. Hjälp Östersjöforskarna i sommar 2021-05-26 Om du står på en klippa vid havet och tittar ner i vattnet ser du garanterat ett trassligt grönbrunt algbälte. Men vad finns där och hur funkar det? Den typen av frågor är viktiga inom havsmiljöforskningen och nu finns en unik möjlighet för allmänheten att bidra!
 • R/VElectra af Askö Speciellt uppdrag för R/V Electra 2021-05-25 Stockholms universitets forskningsfartyg R/V Electra af Askö kommer att delta i sommarens undersökningar av vraket efter M/S Estonia. Uppdraget kommer från Statens haverikommission, och Electra valdes eftersom hon är ett av få fartyg som har den utrustning som krävs.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se