Baltic Bridge

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Samverkan
  5. Baltic Bridge
Group photo Baltic Bridge collaboration

Baltic Bridge - bygger broar mellan Östersjöforskare

Samverkan mellan forskare vid Helsingfors universitet och Stockholms universitet har historiska rötter. Gemensamma aktiviteter har vanligtvis skett på individnivå och kring enskilda projekt. Men i och med lärosätenas strategiska partnerskap som antogs av universitetsledningarna i mars 2014 fick samverkan en formell status och ny skjuts framåt.

Den delen av partnerskapet som rör Östersjön sköts av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Tvärminne Zoologiska Station vid Helsingfors universitet. Satningen ska underlätta nätverkande mellan forskare, utveckla gemensam kursverksamhet och potentiellt bygga upp nya sätt att dela infrastruktur. Projektet är på engelska, därmed finns de flesta nyheter och framsteg presenterade på Baltic Bridges engelska hemsida.

Calm sea surface at sunset.

Havs- och klimatexperter bildar nytt stort forskningscentrum

Jane och Aatos Erkkos stiftelses stordonation gör det möjligt för klimat- och havsforskare i Finland och Sverige att sammanföra sin expertis och infrastruktur. Målet är att ta reda på mer om hur havet och atmosfären samverkar och vilka effekter det har på klimatet.

Frilevande Blåstång

FunkVeg skriver om tång

Projektet FunkVeg är en del av samarbetet Baltic Bridge. Projektet arbetar med att kartlägga och och dokumentera den frilevande blåstången som bildar viktiga livsmiljöer för många arter i Östersjöns kustnära vatten.

Bottendjur lär oss mer om kolets kretslopp

För att bättre förstå hur miljöförändringar påverkar omsättningen av kol och näring i havet behövs modeller som tar hänsyn till de bottenlevande organismerna.

Svenska och finska östersjöexperter i utbyte

Helsingfors och Stockholms universitet lånar Östersjöforskare mellan varandra i ett nytt gästforskningssamarbete. Forskarna som deltar lyfter särskilt fram möjligheten att effektivare kombinera fält- och modelleringsstudier.

Kiselalgen Thalassiosira baltica Foto:Helena Höglander

Nu blommar Östersjön!

Just nu pågår den viktiga vårblomningen i havet. Dessa växtplankton är lika vackra som blåsippor och tussilago om man bara har ett mikroskop. En efterlängtad algblomning som som forskarna noggrant följer.

Gemensam vårblomningskampanj

Tvärminne och Askölaboratoriet gör en gemensam kampanj för att lyfta kunskapen om den viktiga vårblomningen. Vi använder varandras bakgrundsmaterial och filmer och bjuder samtidigt in media för att följa med på provtagning till havs.

Group photo Baltic Bridge collaboration

Finska och svenska forskare lägger Östersjöpusslets bitar på plats

I samarbetet Baltic Bridge kombinerar forskare vid Helsingfors och Stockholms universitet sin kunskap om Östersjön för att hjälpa beslutsfattare och näringslivet att agera för Östersjöns bästa.

gästprofessorn Alf Norkko

Alf Norkko får Kungens Asköprofessur

Alf Norkko från Helsingfors universitet berättar i en filmad intervju om planerna för sin gästprofessur inom Östersjöforskning, om samarbetet mellan lärosätena och hur R/VElectra kan komma att användas.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Om Baltic Bridge

Inom det strategiska partnerskapet Baltic Bridge kombinerar forskare vid Helsingfors universitet och Stockholms universitet sedan 2014 sin kunskap för att hjälpa beslutsfattare och näringsliv att agera för Östersjöns bästa. I detta gemensamma kompetenscentrum kompletterar de båda lärosätena varandras forskningsstyrkor:

  • Processforskning och uppföljningar av ekosystemen i Östersjön
  • Matematisk modellering och kommunikation

Kontakt