Östersjöcentrum är värd för en enhet

Kansliet, som ska koordinera den löpande verksamheten, är beläget vid Göteborgs universitet. Därifrån drivs den gemensamma webbplatsen www.havsmiljoinstitutet.se

Enhetens funktioner

Anknytningen till universiteten ger Havsmiljöinstitutet tillgång till en bred kunskapsbas, och den regionala spridningen leder till en god geografisk täckning. Samarbete med myndigheter och det omgivande samhället gör också att Havsmiljöinstitutet kan fungera som en brygga för kunskapsöverföring mellan forskare, miljötjänstemän och beslutsfattare.

Enhetens arbetsuppgifter

Stockholms universitet deltar i Havsmiljöinstitutets verksamhet bland annat genom att:

  • Delta i nationella och internationella kommittéer och expertgrupper.
  • Medverka vid remissyttranden och i regionala frågor som speciellt berör norra Egentliga Östersjön.
  • Delta i olika arbetsgrupper inom institutets forskningsprogram Havets tillstånd och utveckling.
  • Bidra med insatser inom havsmiljöanalys och redaktionellt arbete i framtagandet av webbplatsen Sveriges vattenmiljö som presenterar resultat från landets akvatiska miljöövervakning.
  • Sedan 2019 drivs de nationella kommunikationsprodukterna tidskriften Havsutsikt, webbplatsen havet.nu och den digitala fälthandboken Livet i havet inom ramen för samarbetet.