Nationell kommunikation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Samverkan
  5. Nationell kommunikation

Nationell kommunikation i samverkan

Havsutsikt och havet.nu

Stockholms universitets Östersjöcentrum samverkar med flera andra lärosäten om ett koncept för nationell spridning av marina forskningsresultat och kunskap om havsmiljön och dess tillstånd. Konceptet består av flera olika delar som i viss mån har olika syften och målgrupper men samtidigt hänger nära samman.

  • webbsajten havet.nu
  • tidskriften Havsutsikt, som också finns i webbversion
  • den digitala fälthandboken Livet i havet, med tillhörande app
  • ett adressregister på havet.nu som är kopplat till en nyhetsbrevsfunktion

Framgångsrikt arbetssätt
De flesta organisationer fokuserar sin kommunikationsverksamhet på att förmedla information om egna projekt och resultat som de själva har uppnått. Detta kommunikationssamarbete är ett framgångsrikt exempel på ett helt annat arbetssätt, nämligen att så brett som möjligt kommunicera vad som sker i forskar- och myndighetsvärlden när det gäller marina frågor. Det innebär att vi på olika sätt samarbetar med marina forskare och havsexperter från hela Sverige.

Produkterna är också viktiga verktyg för forskningskommunikation och samverkan. Med hjälp av dem har vi byggt nya broar mellan forskning, miljöförvaltning och allmänhet som ständigt utvecklas och uppskattas av alla parter.

Omslag till Havsutsikt 2/2018

Havsutsikt 2/2018, Mat från havet

I detta nummer sätter vi fingret på några av utmaningarna för att hållbart nyttja havet som resurs. Forskare från Stockholms universitet skriver om kvinnornas bortglömda roll i havsplaneringen och om vad vi bör tänka på nu när havsodling blir allt vanligare.

Digital fälthandbok om havets arter

Vill du veta mer om de vackra snäckor, fiskar och växter du ser vid havet i sommar? Äntligen finns fälthandboken om Östersjöns arter som gratis app till din telefon eller surfplatta.

Digital guide till Östersjöns arter

Äntligen är den här, den webbaserade fälthandboken Livet i havet. Här presenteras över 250 salt- och sötvattenarter från Bottniska viken till södra Östersjön, tillsammans med en introduktion till Östersjöns särpräglade värld.

En jubileumsdekal - 10 år jubileum

10 år i havets tjänst

Sveriges största webbsajt om havet fyller tio år. Sedan starten år 2007 har den populära webbplatsen havet.nu presenterat nyheter, forskning och fakta om havet. Från alla och för alla. Med Stockholms universitet som avsändare.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Havsnyheter från Stockholms universitet

Våra nyhetsbrev innehåller både nyheter om vår egen verksamhet och om annan marin verksamhet vid Stockholms universitet. 

Östersjöns arter i ny app

Vill du veta mer om de vackra snäckor, fiskar och växter du ser vid havet i sommar? Nu finns fälthandboken om Östersjöns arter som gratis app till din telefon eller surfplatta.

Tweets från havet.nu