Policyverksamhet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Om oss
  5. Organisation
  6. Policyverksamhet

Att överbrygga klyftan mellan vetenskap och politik

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav - men också ett av de mest studerade. Den vetenskapliga kunskapen om den känsliga och unika marina miljön fylls ständigt på med nya rön men tyvärr når bara en bråkdel fram till samhällets beslutsfattande instanser. Detta beror bland annat på att vetenskapen och politiken inte talar samma språk.

Att överbrygga klyftan mellan vetenskap och politik är nödvändigt för att ge kommande generationer möjligheten att njuta av ett friskt och levande hav.

Inom Östersjöcentrums policyverksamhet arbetar forskare, omvärldsanalytiker och kommunikatörer tillsammans för att samhällsrelevant forskning om Östersjön ska nå beslutsfattare både i Östersjöregionen och i EU.

Vi arbetar brett med att koppla samman forskare och beslutsfattare, bland annat genom:

Baltic Eye webbmagasin

Nyhetsmagasinet Baltic Eye

Baltic Eye publicerar forskningsnyheter och analyser som förklarar, fördjupar och förenklar kunskapen för att den ska bli lättillgänglig och användbar för beslutsfattare och rådgivare i samhällsfunktioner.

Policy briefs

För beslutsfattare blir vetenskapen användbar först om de snabbt förstår hur ett resultat relaterar till samhällsnyttan och olika politiska processer. Vi sammanställer  den senaste forskningen i aktuella frågor tillsammans med rekommendationer för att förvalta havet hållbart.

Baltic Breakfast - Foto: Mona Wallin

Baltic Breakfast

Varje månad arrangerar vi frukostseminarier, där den senaste kunskapen i centrala miljöfrågor för Östersjön presenteras. Här får alla som arbetar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen möjlighet att mötas och diskutera utmaningar tillsammans med forskare.

Remisser och konsultationer

Vi är återkommande remissinstans för utredningar om havsmiljöfrågor från svenska myndigheter eller EU-konsultationer. 

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Havsnyheter från Stockholms universitet

Våra nyhetsbrev innehåller både nyheter om vår egen verksamhet och om annan marin verksamhet vid Stockholms universitet. 

Östersjöcentrum kommenterar

Östersjöcentrums omvärldsanalytiker kommenterar dagsaktuella händelser i Sverige och EU med relevans för Östersjön.

Exempel på ämnen som tas upp är; övergödning, marin nedskräpning, jordbruk, skyddade områden, förvaltning av kustzoner, ekosystembaserat fiske, vattenrening, mikroplaster och farliga ämnen. 

Du hittar dessa kommentarsartiklar i vårt webmagasin.