Skansen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Samverkan
  5. Skansen

Östersjöns hus på Skansen

Visning på Skansens Östersjöhus

Skansen nya kunskapscentrum om Östersjön, Baltic Sea Science Center, invigdes våren 2019. Stockholms universitets samarbete med dem ger en fantastisk plattform för att nå ut med vår breda vetenskapliga kunskap om Östersjön och om de marina utbildningar vi har. Det är också en fantastisk arena för möten med skolelever, lärare, journalister och andra grupper.

Spanar på fiskar i Östersjöakvariet på Skansen

Träffa en Östersjöexpert

Vårens temavecka om Östersjön på Skansens Baltic Sea Science Center. Fyra seniora forskare från Stockholms universitet finns på plats och pratar om lagstiftning, miljövård, geovetenskap och miljögifter.

Filmen om Östersjön på Skansen

En film om Baltic Sea Science Center på Skansen. Se de magra Östersjötorskarna som blivit jättestora och tjocka. Möt sjöhästens svenska släktingar och lär dig mer om utmaningarna som Östersjön står inför.

Nyfikna besökare upptäcker akvarierna i Skansenhuset.

Hur vet vi det?

En lyckad temavecka om miljöövervakning av havet hölls på Skansen i september 2019. Forskare från Stockholms universitet och SLU fanns på plats för att berätta hur Östersjön mår, och hur vi kan veta det.

Förhandsvisning av Baltic Sea Science Center på Skansen

Baltic Sea Science Center öppnat

Det nya Östersjöhuset på Skansen invigdes 11 april 2019. Två dagar med förhandsvisningar för de närmaste föregick den stora invigningen av kronprinsessan Victoria.

En torsk släpps ut i stora rovfiskakvariet. Foto: Skansen

Östersjön på Skansen

Nu är det klart. Det nybyggda huset på Skansen som helt och hållet handlar om Östersjön. Många forskare har varit inblandade för att fylla huset med innehåll.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Ett samarbete

Projektet med Östersjöns Hus är ett samarbete mellan Skansen och Stiftelsen BalticSea2020. Stockholms universitet har, tillsammans med SLU, åtagit sig att vara ett vetenskapligt stöd till husets utställningar och verksamhet.

– Det här är en viktig arena för nå ut brett med forskningsresultat, sade Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding vid invigningen.

En resurs för universitetet

Målet med Baltic Sea Science Center är att skapa ett pedagogiskt centrum i världsklass, ge besökarna en inblick i hur Östersjön ser ut under ytan – och en insikt i vad vi kan göra åt de problem som finns.

Här finns akvarier, utställningar, lektionssalar och laboratorium, med stora möjligheter att hålla öppna föreläsningar, göra tillfälliga utställningar och nå ungdomar och lärare på skolbesök. Laboratoriet som de förbokade klasserna har tillgång till har en makalös utsikt över vattnet…

En resurs för skolorna

 - Det här är den största framtidssatsning som Skansen någonsin gjort. Vi vill vara Sveriges största gröna klassrum, inte bara ett utflyktsmål, sade Skansenchefen John Brattmyhr vid byggstarten till Baltic Sea Science Center.

Skansen har flera skolprogram med lustfylld undervisning om Östersjön.

Prenumerera på Skansens skolbrev för mer information.

Kontakt

Linda KumbladTina Elfwing och Annika Tidlund ingår i Skansens Kunskapsråd och är Östersjöcentrums kontaktpersoner för Skansensamarbetet.