DEMO

DEMO – för en ekosystembaserad fiskeriförvaltning

Alla vill ha en ekosystembaserad fiskeriförvaltning – från forskare och miljöorganisationer till EU-politiker. Problemet är att det fortfarande saknas en bra strategi för hur det ska gå till. Projektet DEMO ska därför ta fram ett sätt att genomföra ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskbestånden i Östersjön.

Nationella fiskekvoter i europeiska hav beslutas i internationella förhandlingar och baseras i stor utsträckning på vetenskapliga bedömningar och råd från fiskforskare och fiskerimyndigheter i de berörda länderna. Dessa råd baseras fortfarande på en traditionell enartsförvaltning, men det finns en stark önskan att ta med hela ekosystemets funktion i bedömningarna. Detta ska DEMO-projektet försöka åstadkomma för Östersjön, genom att inkludera samspelet mellan arter, miljöförhållanden, biologiska och ekonomiska hänsyn, liksom prognoser om framtiden.

Ledande forskare i samverkan

Stegen från förvaltning av en art i taget till en fullt genomförd ekosystembaserad fiskeriförvaltning är många, och kommer att ta lång tid. Projektet DEMO är ett viktigt steg, eftersom det sammanför fältets ledande forskare från både Östersjöområdet och övriga världen, och ämnar åstadkomma en metod för hur grundläggande bedömningar och råd ska tas fram på vetenskapligt trovärdigt sätt. Arbetet bygger vidare på de ramverk och tidigare arbeten som gjorts i olika internationella grupper som ICES och Helcom.

Gruppbild forskare DEMO 2

Nya steg för att förstå torsken bättre

Halvvägs in i DEMO-projektet studerar forskarna hur miljö och tillgång på föda påverkar torskens kroppstillväxt i olika stadier i livet.

DEMO workshop on fisheries management

I täten för ekosystembaserat fiske

Stockholms universitets Östersjöcentrum tar täten i arbetet med en ekosystembaserad fiskförvaltning. Vid ett första möte på Askölaboratoriet 25-29 augusti, samlades ett tjugotal fiskforskare från Östersjöländerna för att dra upp riktlinjerna för hur mer ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskbestånden i Östersjön ska tas fram.

Debatt: Därför måste vi halvera torskfisket i Östersjön

Torskbeståndet i Östersjön har börjat minska - igen. Det är därför viktigt att regeringen lyssnar på ICES rekommenderationer att mer än halvera fiskekvoterna, menar Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum och Maciej Tomczak, fiskforskare på den vetenskapliga tankesmedjan Baltic Eye vid Östersjöcentrum.

Workshop på Askö

Expertmöte om fiskeriförvaltning

En internationell grupp ledande fiskforskare samlas i veckan på Stockholms universitets fältstation Askölaboratoriet. De ska utveckla ett sätt att genomföra ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskbestånden i Östersjön.

Fakta DEMO

Projektet DEMO – DEMOnstration exercise for Integrated Ecosystem Assessment and Advice of Baltic Sea fish stocks – ska utveckla ett sätt att genomföra ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskbestånden i Östersjön.

Projektet utförs inom Baltic Eye vid Östersjöcentrum, och pågår 2014-2015. Arbetsmötena finansieras av Granholms stiftelse.

Projektet leds av Maciej T. Tomczak från Östersjöcentrum och Christian Möllmann från University of Hamburg.

Länk till projektets engelska sida

Kontakt vid Östersjöcentrum

  • Maciej Tomczak, maciej.tomczak@su.se

Fyra workshops på ett år

Fyra workshops med olika teman kommer att genomföras under projektperioden. Deltagarna är forskare med relevant erfarenhet och expertis för de olika ämnena. Varje workshop har som mål att åstadkomma både en vetenskaplig artikel och en populärvetenskaplig sammanfattning eller slutsats.

  • DEMO-1 Askölaboratoriet, 25–29 augusti, 2014 Utvärdering av Östersjötorskens status och dess miljö
  • DEMO-2 Lysekil; 10-12 november, 2014, i anslutning till ICES-möte (SGSPATIAL) Analys av tillväxtförändringar hos Östersjötorsken
  • DEMO-3 Cadiz, 9-13 mars 2015, i anslutning till ICES/HELCOM-möte (WGIAB) Hur få in miljöinformation i beståndsmodeller, bedömningar och prognoser?
  • DEMO-4, augusti/september 2015 Utveckling av en metod för ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskbestånden i Östersjön