Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Vetenskap
  5. Utbildning
Forskning till havs

Skaffa dig en marin utbildning!

Havet täcker 70 procent av jordens yta och omfattar allt från korallrev och djuphav till våra egna Östersjön och Västerhavet. Vid Stockholms universitet finns ett brett utbud av marina kurser som ger dig rätt förutsättningar för arbetslivet. Du kan också välja att läsa ett färdigutformat program i marinbiologi eller oceanografi!

Dykare övervakar havsmiljön

Dags att söka marina kurser och utbildningar

Vid Stockholms universitet finns ett brett utbud av marina kurser som ger dig rätt förutsättningar för arbetslivet. Du kan också välja att läsa ett färdigutformat program i marinbiologi eller oceanografi. Se vår film och bli inspirerad!

Marinbiologi

Vill du lära dig om de rika ekosystem som haven utgör? I haven finner vi den största mångfalden av organismer och dess betydelse som födokälla för världens befolkning ökar idag, samtidigt som resurserna hotas av bland annat överfiske och miljöförstöring. Vid Stockholms universitet finns flera program och kurser i marinbiologi och ofta ingår fältkurser på Tjärnö och Askö

Oceanografi

Vill du tillämpa fysik och matematik för att förstå vad som påverkar jordens hav och klimat? Då är oceanografi ämnet för dig. Du studerar havens dynamik och storskalig oceancirkulation, men också strålningsprocesser och klimatsystemets olika kretslopp. Detta ger dig grunderna för en förståelse av klimatförändringar och hur mänsklig aktivitet kan påverka klimatet.

Marin geologi, geovetenskap och geografi

Geologi och geovetenskap är ämnena för dig som vill studera vår planets uppkomst och sammansättning medan geografiämnet ger svar på frågor kring hur och varför vår omvärld förändras. Dessa ämnen är mycket aktuella idag när frågor om långsiktigt hållbara samhällen och ett klokt utnyttjande av naturresurser är centrala. Ekosystemförvaltning, hydrologi och vattenresursers sårbarhet är exempel på kurser med marin anknytning inom ämnesområdena.

Resiliens och hållbar utveckling

Söker du en tvärvetenskaplig miljöutbildning och vill studera interaktionerna mellan ekologiska och sociala system? Då kan masterprogrammet eller kurserna i hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Center vara något för dig.

Marin miljövetenskap

Vill du studera haven ur ett kemiskt eller miljövetenskapligt perspektiv? Är du intresserad av kemiska miljöföroreningar eller atmosfäriska aerosoler? Då kan Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi - ACES ha en utbildning för dig.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Studera vid Askölaboratoriet

Många olika kurser använder årligen Askölaboratoriet för att låta studenterna prova på fältarbete i praktiken. Huvuddelen är högskolestuderande som läser alltifrån grundutbildning till högspecialiserade doktorandkurser.

Sök marina kurser

Till utbildningskatalogen
Folder om marina utbildningar

Folder om marina utbildningar

Nu har vi samlat information om hur du kan läsa program eller kurser om havet vid Stockholms universitet i en smidig folder. Kontakta oss om du vill ha tryckta exemplar eller ladda ned en PDF.