Research news

CRYRING överförs till FAIR

Lagringsringen CRYRING har transporterats från Manne Siegbahnlaboratoriet till FAIR/GSI i Darmstadt där den snart kommer sättas upp. Ringen är genom ett särskilt avtal mellan VR och FAIR ett svenskt in-kind-bidrag till FAIR. Stockholms universitets rektor har nu signerat ett överlåtelseavtal mellan Stockholms universitetet och FAIR för lagringsringen.

Instrumentaton Physics

Instrumentaton Physics

Head of division

Samuel Silverstein
Office A3:1007
Phone +46 (0)8 5537 8693
E-mail: silver@fysik.su.se