Contact Serena if you see an important webpage is missing.

The short URL to this page is: fysik.su.se/short-url

 

Research/Forskning:

Divisions:

fysik.su.se/research-divisions (list of all research divisions)

fysik.su.se/atom (Atomic Physics division)
fysik.su.se/bub   (Elementary Particle division)
fysik.su.se/cops  (CoPS division)
fysik.su.se/komko  (Komko division)
fysik.su.se/msf  (Medical Radiation Physics division)
fysik.su.se/kemfys  (Chemical Physics division)

 

Education/Utbildning:

Svenska:

fysik.su.se/kurser   (lista av alla kurser)
su.se/utbildningskatalog/kurskod (länk till enskilda kursidan)
fysik.su.se/schema (länk till läsårets översiktsschema)
fysik.su.se/doktorander   (Utbildning på forskarnivå)
fysik.su.se/masterprogram  (Masterprogram vid Fysikum)
fysik.su.se/kandidatprogram . (Kandidatprogrammet i fysik)
fysik.su.se/sjukhusfysik   (Sjukhusfysikerprogrammet)
fysik.su.se/arbetsmarknadsdag (arbetsmarknadsdag)
fysik.su.se/kompassen  (Kompassen: kampanj för presumtiva studenter)
fysik.su.se/vill-studera
fysik.su.se/forskargrenen

English:

fysik.su.se/courses  (list of all courses)
su.se/coursecatalogue/kurskod (link to the webpage for the single course)
fysik.su.se/overview (link to graphical overview academic year)
fysik.su.se/phd-council   (PhD council website)
fysik.su.se/master  (Master's programmes in Physics)
fysik.su.se/phd (Doctoral studies)
fysik.su.se/exchange (Exchange studies)

 

Outreach/Samverkan:

fysik.su.se/prenumeration (prenumeration till nyhetsbrevet för allmänhet)
fysik.su.se/nyhetsbrev-larare  (prenumeration till nyhetsbrevet för lärare)
fysik.su.se/events   (evenemangkalender)
fysik.su.se/fysikshow  (FysikShow)
fysik.su.se/fysikfest    (FysikFest)
fysik.su.se/julforelasning (Julföreläsning)
fysik.su.se/oppna-forelasningar (Öppena föreläsningar vid Fysikum)
fysik.su.se/blog  (Fysikums blogg)
fysik.su.se/alumni  (Intervjuer med Fysikumsalumni)
fysik.su.se/play  (Video play)


Administration:

fysik.su.se/admin-help
fysik.su.se/kursansvariga (För kursansvariga)
fysik.su.se/redigera-kursinformation ( Administrera kursfakta för kursansvariga)
fysik.su.se/event-form (lägg till evenemang i kalender)

 

Others:

fysik.su.se/jobb (Lediga anställningar)
fysik.su.se/job (Vacancies)

fysik.su.se/hitta (Hitta till oss)
fysik.su.se/hitta-albanova (Hitta på Albanova)
fysik.su.se/hitta-karolinska
fysik.su.se/find-us (Find us)

fysik.su.se/jamstalldhet
fysik.su.se/Equalrights