Forskningsnyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Fysikum
 4. Forskning
 5. Forskningsnyheter

Forskningsnyheter

 • Doktoranderna och medförfattarna till artikeln Hugo Laurell och David Busto förbereder ett experiment i attosekundlaboratoriet. Elektronens spinn-dynamik studerad på sin naturliga tidsskala 2020-10-09 Med hjälp av extremt korta ljuspulser och koincidens-teknik har forskare från flera svenska universitet har lyckats följa det dynamiska förloppet när elektronens spinn - dess rotation kring sin egen axel - styr hur en atom absorberar ljus.
 • ”trapped ions (Azote)”: Dualiteten hos fångad jon- och Rydbergatom-kvantteknologi. Fångade Rydbergjoner kombinerar styrkorna hos två mycket olika kvantprocessorer: fångad jon (ovan) och Rydbergatom (nedan) i en och samma teknik. Tekniken har potential att öka hastigheten hos fångade jonkvantdatorer. Illustration: Elsa Wikande /Azote. Snabbare kvantdatorer med hjälp av stora atomjoner 2020-04-15 Fångade Rydbergjoner kan vara nästa steg i utvecklingen av kvantdatorer som är praktiskt användbara. Det visar en ny studie i tidskriften Nature.
 • Hiranya Peiris - Foto: Niklas Björling Hiranya Peiris tilldelas Göran Gustafssonpris 2020-03-02 Göran Gustafssonpriset i fysik tilldelas Hiranya Peiris, professor vid Stockholms universitet, ”för hennes nydanande forskning om dynamiken i det tidiga universum, som kopplar kosmologiska observationer till grundläggande fysik”.
 • ALPHA Experiment at Cern - Photo © CERN Antimateriens egenskaper kartläggs 2020-02-21 Varför finns något överhuvudtaget? Det är ytterst den frågan vi söker svar på genom att studera antimateria med allt högre precision. All den materia som finns i universum borde nämligen ha förintats i kontakt med dess spegelbild – antimaterien. Så har uppenbarligen inte skett, vilket är ett av de stora ännu olösta mysterierna inom fysiken.
 • Hörntillstånd av ljus 2019-09-24 Forskare vid Fysikum har lyckats framställa en ny typ ljusvågor vars unika egenskaper kan bli viktiga t.ex. inom framtidens kommunikationsteknologi. I en nyligen publicerad artikel har de experimentellt visat hur nya idéer hämtade från teoretisk kvant- och materialfysik kan realiseras och användas i ett helt annat sammanhang, nämligen i optiska vågledare.
 • I (resonant) inelastisk röntgenspridning induceras molekylrörelse kring enskilda syreatomer i vattnet.
Energiskillnaden mellan inkommande och utgående röntgenljus motsvarar energiexcitationer av kvantiserade vibrationer i vattenmolekylerna. Särskilt höga excitationer av vibrationer i O-H bindningarna ger information of vätebindningarna mellan vattenmolekylerna. Bild Vinicius Vaz da Cruz En osedvanligt detaljrik inblick i vanligt vatten 2019-03-04 Vanligt vatten är en mycket speciell vätska med hög kokpunkt och ytspänning. Dess egenskaper bestäms av hur vattenmolekylerna binder till varandra i så kallade vätebindningar, som även påverkar exempelvis biokemiska processer och molnbildning.
 • Alex Kastanas tilldelas ATLAS Outstanding Achievement Award 2018-10-12 Alex Kastanas, forskare i elementarpartikelfysik här vid Fysikum och medlem i ATLAS-experimentet vid CERN, tilldelades den 11 oktober ATLAS Outstanding Achievement Award "For outstanding contributions to the on-line luminosity software as well as dedicated operational support."
 • XENON1T installation in the underground hall of Laboratori Nazionali del Gran Sasso. The three story building houses various auxiliary systems. The cryostat containing the LXeTPC is located inside the large water tank next to the building. Photo by Roberto Corrieri and Patrick De Perio.” Världens största detektor för mörk materia, XENON1T, når ny känslighetsnivå 2018-05-28 Det internationella forskarlaget XENON, med medlemmar från Stockholms Universitet, har byggt världens mest känsliga detektor för mörka materian. Efter att ha tagit data under mer än ett år är forskarna redo att presentera nya resultat.

Forskningsinformation

Följer du länkarna till de enskilda forsknings­avdelningarna så hittar du mycket informa­tion om den forskning som bedrivs vid Fysikum.

 

Arbetar du inom media eller industri och behöver komma i kontakt med en forskare som kan svara mer djupgående på frågor inom ett specifikt område så kan du kontakta Fysikums informationsansvariga (via fysinfo@fysik.su.se) så blir du kontaktad av en lämplig person.

Research Divisions

AtomicPhysics_puff-227.jpg
Chemical physics division
Condensed Matter and Quantum Optics
Cosmology, Particle Astrophysics and Strings
Elementary Particle Physics
Instrumentaton Physics
Medical Radiation- Puff