Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Forskning

Forskningsnyheter

  • Fig. 1:  Förstercykeln för en fotosyra med amingrupp. Bilden visar det elektroniska grundtillståndet S0 och det lägsta exciterade tillståndet S1 av syraformen (vänster) och basformen (höger) av fotosyran. De fyra stege i den fotoinducerade processen i vattenlösning visas schematiskt. I mitten visas transienta röntgenspektra för fotosyran 8-aminopyren-1,3,6-trisulfonat (APTS). En ögonblicksbild av protonöverföring i en fotosyra 2022-03-30 Fotosyror är molekyler (tex. med protonerade amingrupper) som kan avge en proton när de blir exciterade av ljusabsorption, och därigenom gör lösningen sur. Med tidsupplöst röntgenspektroskopi, där elektronstrukturen kan sonderas lokalt runt den protondonerande aminogruppen i molekylen, har vi kunnat visa hur elektronstrukturen förändras I det ljusexciterade tillståndet. Därmed har vi kunnat förklara de förbryllande egenskaperna hos fotosyror.

Forskningsinformation

Följer du länkarna till de enskilda forsknings­avdelningarna så hittar du mycket informa­tion om den forskning som bedrivs vid Fysikum.

 

Arbetar du inom media eller industri och behöver komma i kontakt med en forskare som kan svara mer djupgående på frågor inom ett specifikt område så kan du kontakta Fysikums informationsansvariga (via fysinfo@fysik.su.se) så blir du kontaktad av en lämplig person.

Research Divisions

Condensed Matter and Quantum Optics
Elementary Particle Physics
Instrumentaton Physics