Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Forskning

Forskningsnyheter

  • Doktoranderna och medförfattarna till artikeln Hugo Laurell och David Busto förbereder ett experiment i attosekundlaboratoriet. Elektronens spinn-dynamik studerad på sin naturliga tidsskala 2020-10-09 Med hjälp av extremt korta ljuspulser och koincidens-teknik har forskare från flera svenska universitet har lyckats följa det dynamiska förloppet när elektronens spinn - dess rotation kring sin egen axel - styr hur en atom absorberar ljus.

Fysikums forskning inom Stockholms universitets profilområden

Stockholm universitet är ett framstående forskningsuniversitet präglat av den fria grundforskningen. Universitetet har identifierat 16 profilområden inom den forskning man bedriver. Inom tre av dessa profilområden bedrivs forskningen vid Fysikum.

Forskningsinformation

Följer du länkarna till de enskilda forsknings­avdelningarna så hittar du mycket informa­tion om den forskning som bedrivs vid Fysikum.

 

Arbetar du inom media eller industri och behöver komma i kontakt med en forskare som kan svara mer djupgående på frågor inom ett specifikt område så kan du kontakta Fysikums informationsansvariga (via fysinfo@fysik.su.se) så blir du kontaktad av en lämplig person.

Research Divisions

AtomicPhysics_puff-227.jpg
Chemical physics division
Condensed Matter and Quantum Optics
Cosmology, Particle Astrophysics and Strings
Elementary Particle Physics
Instrumentaton Physics
Medical Radiation- Puff