Administrativ chef

 

  • Arbetsledning för administrativ personal inom t.ex. ekonomi, personaladministration, studieadministration samt diarie- och arkivhantering.
  • Budget, uppföljning, prognoser och strategisk ekonomisk planering.
  • Inköpskoordinator

Telefon:

E-post: