Malin Hell

  • Arbetsledning för administrativ personal inom t.ex. ekonomi, personaladministration, studieadministration samt diarie- och arkivhantering.
  • Budget, uppföljning, prognoser och strategisk ekonomisk planering.
  • Inköpskoordinator

Telefon: 08- 553 783 30

E-post: malin.hell@fysik.su.se