Controller

Beatrice Fellenius

Ansvarar för enheterna: Atomfysik, Elementarpartikelfysik, Kemisk fysik, Kondenserad materia och kvantoptik.

 • Budgetering
 • Bokslut
 • Ekonomiska prognoser och analyser
 • Projektadministration

Telefon: 08-5537 8603

E-post: beatrice.fellenius@fysik.su.se

Administratör

Hilkka Jonsson

 • Leverantörsfakturor
 • Utlägg för externa gäster

Telefon:  08-5537 8742

E-post: hilkka.jonsson@fysik.su.se

Ekonom

Daniel Andersson

Ansvarar för enheterna: Instrumenteringsfysik, Kosmologi astropartikelfysik och strängteori, Medicinsk strålningsfysik, Kondenserad materia och kvantoptik.

 • Projektadministration

 • Budgetering
 • Bokslut
 • Ekonomiska prognoser och analyser

Telefon: 08-5537 8689

E-post: daniel.andersson@fysik.su.se

Personal- och ekonomiadministratör

Mona Holgerstrand

 • Leverantörsfakturor
 • Svenska/utländska utlägg

Telefon:  08-5537 8602

E-post: mhd@fysik.su.se

Ekonomiadministratör

Olga Danetskaya

 • Leverantörsfakturor
 • Utlägg externa gäster
 • Fellista
 • Kontaktperson för representationer
 • Kontaktperson för e-handel

Telefon: 08-5537 8680

E-post: olga.danetskaya@fysik.su.se