Controller

Beatrice Fellenius

Ansvarar för enheterna: Atomfysik, Elementarpartikelfysik, Kemisk fysik, Kondenserad materia och kvantoptik.

 • Budgetering
 • Bokslut
 • Ekonomiska prognoser och analyser
 • Projektadministration

Telefon: 08-5537 8603

E-post: beatrice.fellenius@fysik.su.se

Ekonom

Daniel Andersson

Ansvarar för enheterna: Instrumenteringsfysik, Kosmologi astropartikelfysik och strängteori, Medicinsk strålningsfysik, Kondenserad materia och kvantoptik.

 • Budgetering
 • Bokslut
 • Ekonomiska prognoser och analyser
 • Projektadministration

Telefon: 08-5537 8689

E-post: daniel.andersson@fysik.su.se

Ekonomihandläggare

Olga Danetskaya

 • Leverantörsfakturor
 • Utlägg externa gäster
 • Kontaktperson för representation
 • Kontaktperson för e-handel

Telefon: 08-5537 8680

E-post: olga.danetskaya@fysik.su.se

Ekonomihandläggare

Zahra Atroshi

 • Reseräkningar
 • utläggsredovisning
 • friskvård
 • tidrapporter för timanställda
 • leverantörsfakturor

Telefon: 08-5537 8742

E-post: zahra.atroshi@fysik.su.se

Personal- och ekonomiadministratör

Mona Holgerstrand

Telefon:  08-5537 8602

E-post: mhd@fysik.su.se