Beatrice Chaveroche

Administrativ samordnare

Beatrice Chaveroche

  • Administrativt stöd till prefekt
  • Administration av Prefekt- och Studierektorbeslut
  • Administration kring möten för Fysikums styrelse och Kommittén för forskningsstrategi
  • Administration av institutionsgemensamma aktiviteter

Telefon:  08-5537 8785

E-post: beatrice.chaveroche@fysik.su.se