Kommunikatör

Gunilla Häggström

Kommunikation och webb.

  • Huvudredaktör för Fysikums webbplats
  • Aktiviteter på sociala medier
  • Internkommunikation (t ex nyhetsbrev) till Fysikums personal
  • Fotografering och filmning av olika event
  • Tryckt material (t ex broschyrer) och annonser
  • Information om satsningar mot skolor
  • Koordinering och marknadsföring av evenemang som Fysikum arrangerar för allmänheten
  • Utveckling, planering och utförande av strategi för studentrekrytering i samråd med studierektorerna och studievägledning

Telefon: 08 - 5537 8733

E-post: kommunikation@fysik.su.se