Kommunikatör

(Tjänstledig till 31 mars 2021)

Serena Nobili

ommunikation och webb.

 • Huvudredaktör för Fysikums webbplats
 • Aktiviteter på sociala medier
 • Internkommunikation (t ex nyhetsbrev) till Fysikums personal
 • Ansvarig för att ta fram en kommunikationsstrategi i samråd med PR-kommitee och studierektorerna
 • Fotografering och filmning av olika event
 • Tryckt material (t ex broschyrer) och annonser
 • Information om satsningar mot skolor
 • Koordinering och marknadsföring av evenemang som Fysikum arrangerar för allmänheten
 • Utveckling, planering och utförande av strategi för studentrekrytering i samråd med studierektorerna och studievägledning
 • Områdesrepresentant från Naturvetenskapliga området till IT-samordningsgruppen
 • Områdesrepresentant i objektfamilj ”Digitala kanaler”

Telefon:  08-5537 8544

E-post: serena@fysik.su.se

Daniel Axelsson

Kommunikatör

(Vikarie för Serena Nobili)

Daniel Axelsson

Kommunikation och webb.

 • Huvudredaktör för Fysikums webbplats
 • Aktiviteter på sociala medier
 • Internkommunikation (t ex nyhetsbrev) till Fysikums personal
 • Fotografering och filmning av olika event
 • Tryckt material (t ex broschyrer) och annonser
 • Information om satsningar mot skolor
 • Koordinering och marknadsföring av evenemang som Fysikum arrangerar för allmänheten
 • Utveckling, planering och utförande av strategi för studentrekrytering i samråd med studierektorerna och studievägledning

Telefon:

E-post: daniel.axelsson@fysik.su.se