Isa Callderyd Öhman

Personalhandläggare

(Föräldraledig, vikarierande: Elin Hammergård)

Isa Callderyd Öhman

Kontaktperson för postdoktorer, forskare och lärare

 • Anställningar
 • Introduktion av nyanställd personal
 • Försäkringar
 • Ledigheter
 • Sjukskrivningar
 • Personalförmåner
 • Utlandsstationeringar
 • Pensioner
 • Administrativt stöd vid rekrytering

Telefon:  08-5537 8755

E-post: isa.callderyd@fysik.su.se

Personalhandläggare

(Vikarie för Isa Callderyd Öhman)

Elin Hammergård

Kontaktperson för postdoktorer, forskare och lärare

 • Anställningar
 • Introduktion av nyanställd personal
 • Försäkringar
 • Ledigheter
 • Sjukskrivningar
 • Personalförmåner
 • Utlandsstationeringar
 • Pensioner
 • Administrativt stöd vid rekrytering

Telefon:  08-5537 8755

E-post: elin.hammergard@fysik.su.se

Personaladministratör

(Tillfälligt frånvarande, vikarierande: Sigrid Molander)

Åsa Storm

Kontaktperson för doktorander, teknisk och administrativ personal

 • Anställningar
 • Introduktion av nyanställd personal
 • Försäkringar
 • Ledigheter
 • Sjukskrivningar
 • Personalförmåner
 • Administrativt stöd vid rekrytering
 • Reseräkningar/utlägg

Telefon:  08-5537 8704

E-post: asa.storm@fysik.su.se

Administratör

(Vikarie för Åsa Storm)

Sigrid Molander

Kontaktperson för doktorander, teknisk och administrativ personal

 • Anställningar
 • Introduktion av nyanställd personal
 • Försäkringar
 • Ledigheter
 • Sjukskrivningar
 • Personalförmåner
 • Resebokningar för externa gäster
 • Reseräkningar/utlägg
 • Administrativt stöd vid disputation/lic
 • Övriga personalfrågor

Telefon: 08-5537 8733

E-post: sigrid.molander@fysik.su.se

Personal- och ekonomiadministratör

Mona Holgerstrand

Kontaktperon för personal på Medicinsk strålningsfysik

 
 • Personaladministrativa uppgifter kopplade till medarbetare på MSF
 • Fakturaportalen Egencia-fakturor
 • Inköp kontorsmaterial, möbler mm
 • Sukat administratör
 • Studeadministratör Ladok, Nya
 • Disputationer, lic

Telefon:  08-5537 8602

E-post: mhd@fysik.su.se

Administratör

Pouya Peighami

 • Administrativt stöd till Frank Wilczek och Katherine Freese inklusive respektive forskargrupp

Telefon:  08-5537 8639

E-post: pouya.peighami@fysik.su.se

Administratör

(Konsult)

Elisabeth Hansson 

Kontaktperson för postdoktorer, forskare och lärare

 • Arbetar 50% för Administrativa avdelningen
 • Reseräkningar/utlägg

Telefon: 08-5537 8025

E-post:  elisabeth.hansson@fysik.su.se