Isa Callderyd Öhman

Personalhandläggare

Isa Callderyd Öhman

Kontaktperson för postdoktorer, forskare och lärare

 • Anställningar
 • Introduktion av nyanställd personal
 • Försäkringar
 • Ledigheter
 • Sjukskrivningar
 • Personalförmåner
 • Utlandsstationeringar
 • Pensioner
 • Administrativt stöd vid rekrytering
 • Administrativt stöd vid disputation/lic

Telefon:  08-5537 8755

E-post: isa.callderyd@fysik.su.se

Personaladministratör

(Tillfälligt frånvarande, vikarierande: Sigrid Molander)

Åsa Storm

Kontaktperson för doktorander, teknisk och administrativ personal

 • Anställningar
 • Introduktion av nyanställd personal
 • Försäkringar
 • Ledigheter
 • Sjukskrivningar
 • Personalförmåner
 • Administrativt stöd vid rekrytering
 • Reseräkningar/utlägg

Telefon:  08-5537 8704

E-post: asa.storm@fysik.su.se

Beatrice Chaveroche

Administrativ samordnare

Beatrice Chaveroche

Kontaktperson för Anders Nilsson/Lars Pettersson med forskargrupp

 • Utlägg/reseräkningar
 • Friskvårds- och sjukvårdsersättningar

Telefon:  08-5537 8785

E-post: beatrice.chaveroche@fysik.su.se

Personal- och ekonomiadministratör

 

Mona Holgerstrand

Kontaktperson för personal på Medicinsk strålningsfysik

 • Passérkort, badge, nycklar
 • Inköp kontorsmaterial, möbler mm
 • Studeadministratör Ladok, Nya
 • Disputationer, lic
 • Fakturaportalen BCD-fakturor, svenska- utländska utlägg
 • Primula Reseräkningar, tidrapporteringar
 • Sukat administratör
 • Bokning flyg- och tågbiljetter, hotell
 • Reserförsäkringskort
 • Läkemedel- och friskvårdskvitton
 • SINK-ansökningar

Telefon:  08-5537 8602

E-post: mhd@fysik.su.se

Administratör

Sabahat Huda

Kontaktperson för Frank Wilczeks forskargrupp

 • Reseräkningar/utlägg
 • Övriga personalfrågor

Telefon: 08-5537 8695

E-post: sabahat.huda@fysik.su.se

Administratör

Elisabeth Hansson

Kontaktperson för postdoktorer, forskare och lärare

 • Reseräkningar/utlägg

Telefon: 08-5537 8025

E-post:  elisabeth.hansson@fysik.su.se

Administratör

Sigrid Molander

Kontaktperson för doktorander, teknisk och administrativ personal

 • Anställningar
 • Introduktion av nyanställd personal
 • Försäkringar
 • Ledigheter
 • Sjukskrivningar
 • Personalförmåner
 • Resebokningar för externa gäster
 • Reseräkningar/utlägg
 • Övriga personalfrågor

Telefon: 08-5537 8733

E-post: sigrid.molander@fysik.su.se