Gorica Nikolic

Studieadministratör

Gorica Nikolic

 • Registrering på kurs
 • Antagning till forskarutbildning
 • Avbrott på program och forskarutbildning
 • Läskurser och avhandlingar
 • Aktivitet och försörjning samt terminsregistrering doktorander
 • Resultatrapportering
 • Tillgodoräknande
 • Tentamensadministration
 • Uppkopiering av tentamen
 • Kopiering av tentamensskrivpapper

Telefon: 08-553 786 50

E-post: gorica.nikolic@fysik.su.se

Magnus Axelsson

Studievägledare

Magnus Axelsson

 • Stöd beträffande regelverk och utredningar inom utbildningsfrågor
 • Huvudansvarig för antagning och behörighetsbedömning vid Fysikum
 • Utbyteskoordinator
 • Lokal kontaktperson i Ladok-frågor (t.ex. när ny behörighet behövs)

Telefon:  08-553 786 52

E-post: magnusa@fysik.su.se

Monica Olofsson

Studievägledare

Monica Olofsson

 • Studievägledning
 • karriärvägledning
 • Alumnansvarig

E-post: monica.olofsson@fysik.su.se