Gorica Nikolic

Studieadministratör

Gorica Nikolic

 • Registrering på kurs
 • Antagning till forskarutbildning
 • Avbrott på program och forskarutbildning
 • Läskurser och avhandlingar
 • Aktivitet och försörjning samt terminsregistrering doktorander
 • Resultatrapportering
 • Tillgodoräknande
 • Tentamensadministration
 • Uppkopiering av tentamen
 • Kopiering av tentamensskrivpapper

Telefon: 08-553 786 50

E-post: gorica.nikolic@fysik.su.se

Studievägledare

Sara Malva Lindborg

 • Studievägledning
 • karriärvägledning
 • Alumnansvarig

Telefon: 08 - 553 786 52

E-post: sara.lindborg@fysik.su.se