Gorica Nikolic

Studieadministratör

Gorica Nikolic

 • Registrering på kurs
 • Antagning till forskarutbildning
 • Avbrott på program och forskarutbildning
 • Läskurser och avhandlingar
 • Aktivitet och försörjning samt terminsregistrering doktorander
 • Resultatrapportering
 • Tillgodoräknande
 • Tentamensadministration
 • Uppkopiering av tentamen
 • Kopiering av tentamensskrivpapper

Telefon: 08-553 786 50

E-post: gorica.nikolic@fysik.su.se

Magnus Axelsson

Utbildningskoordinator

Magnus Axelsson

 • Stöd beträffande regelverk och utredningar inom utbildningsfrågor
 • Huvudansvarig för antagning och behörighetsbedömning vid Fysikum
 • Utbyteskoordinator
 • Lokal kontaktperson i Ladok-frågor (t.ex. när ny behörighet behövs)

E-post: magnusa@fysik.su.se

Studievägledare

Sara Malva Lindborg

 • Studievägledning
 • karriärvägledning
 • Alumnansvarig

Telefon: 08 - 553 786 52

E-post: sara.lindborg@fysik.su.se

Universitetspedagogisk utvecklare

Emma Wikberg

 • Pedagogisk kontaktperson vid Fysikum
  
 • Stöd till studenter avseende studieteknik och övergången till akademiska studier
  
 • Pedagogiskt stöd för lärare/doktorander
  

Telefon: 08 - 553 786 38

E-post: emma@fysik.su.se

Administratör

(Konsult)

Elisabeth Hansson

 • studieadministrativt stöd (25%)

Telefon: 08-5537 8025

E-post:  elisabeth.hansson@fysik.su.se