Gorica Nikolic

Studieadministratör

Gorica Nikolic

  • Registrering på kurs
  • Antagning till forskarutbildning
  • Avbrott på program och forskarutbildning
  • Läskurser och avhandlingar
  • Aktivitet och försörjning samt terminsregistrering doktorander
  • Resultatrapportering
  • Tillgodoräknande
  • Tentamensadministration
  • Uppkopiering av tentamen
  • Kopiering av tentamensskrivpapper

Telefon: 08-553 786 50

E-post: gorica.nikolic@fysik.su.se

Magnus Axelsson

Utbildningskoordinator

Magnus Axelsson

  • Stöd beträffande regelverk och utredningar inom utbildningsfrågor
  • Huvudansvarig för antagning och behörighetsbedömning vid Fysikum
  • Utbyteskoordinator
  • Lokal kontaktperson i Ladok-frågor (t.ex. när ny behörighet behövs)

Telefon:  08-553 786 52

E-post: magnusa@fysik.su.se

Studievägledare

(Föräldraledig, vikarie Sara Broomé)

Malva Lindborg

  • Studievägledning
  • karriärvägledning
  • Alumnansvarig

Telefon: 08 - 553 786 52

E-post: sara.lindborg@fysik.su.se

Sara Broomé inne i Albanova

Studievägledare

(Vikarie för Malva Lindborg)

Sara Broomé

  • Studievägledning
  • karriärvägledning
  • Alumnansvarig

Telefon: 08 - 553 786 52

E-post:  sara.broome@fysik.su.se

Universitetspedagogisk utvecklare

Emma Wikberg

  • Pedagogisk kontaktperson vid Fysikum
    
  • Stöd till studenter avseende studieteknik och övergången till akademiska studier
    
  • Pedagogiskt stöd för lärare/doktorander
    

Telefon: 08 - 553 786 38

E-post: emma@fysik.su.se

Administratör

(Konsult)

Elisabeth Hansson

  • studieadministrativt stöd (25%)

Telefon: 08-5537 8025

E-post:  elisabeth.hansson@fysik.su.se