Arbetsmiljöplan

 

 

Avdelningsansvariga

Atomfysik Henning Schmidt
Elementarpartikelfysik Klas Hultqvist
Instrumenteringsfysik Sam Silverstein
Kemisk Fysik Tony Hansson
Kondenserad materia och kvantoptik Eddy Ardonne
Kosmologi astropartikelfysik och strängteori Edvard Mörtsell
Medicinsk strålningsfysik Iuliana Livia Dasu
Tekniska avdelningen Patrik Löfgren
Administrativa avdelningen Malin Hell

Säkerhetsfrågor

Laser

Strålkällor

Kemikalier

Riskbedömning för gravida och ammande arbetstagare

För gravida och ammande arbetstagare, ska en individuell riskbedömning göras, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Arbetsgivaren/närmsta chef är ansvarig för att riskbedömningen genomförs, när arbetstagaren har informerat om att hon är gravid/ammar. Arbetsmiljöverket (www.av.se) ansvarar för lagstiftningen (AFS 2007:5) kring arbetsmiljön för gravida och ammande arbetstagare.

För mer information och stöd vid riskbedömningen, vänligen kontakta
Petra Björk
Laboratoriesäkerhetsansvarig
petra.bjork@fysik.su.se

Risk assessment for pregnant and breastfeeding employees

For pregnant and breastfeeding employees, an individual risk assessment need to be carried out, to ensure that the working environment is safe. The employer/group leader is responsible for performing the risk assessment, as soon as the employee has informed about the pregnancy/breastfeeding. The Swedish Work Environment Authority (www.av.se) is responsible for the legislation (AFS 2007:5) regarding the work environment for pregnant and breastfeeding employees.

For more information and support during the risk assessment, please contact
Petra Björk
Laboratoriesäkerhetsansvarig
petra.bjork@fysik.su.se

Blanketter

Dokumentation av genomförda riskbedömningar

Riskbedömningar, CMR mm