Ekonomi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Ekonomi
Money

Betalning av fakturor

Processen med att attestera och utanordna fakturor, är uppdelat mellan Jan Conrad, och den ställföreträdande prefekten Per-Erik Tegnér. Uppdelningen av enheter är gjord enligt följande:

Inköp och upphandling

Stockholms universitet är en statlig myndighet. Detta innebär att vi som anställda har skyldighet att följa lagen om offentlig upphandling och de ramavtal som finns för offentlig sektor samt inom universitetet. Information om upphandling finns för tillfället bara på engelska.

Inventarier

Nya inventarier ska anmälas och inventarieföras i samband med att fakturan betalas. Inventarier som inte längre ska innehas av Fysikum måste utrangeras eller säljas.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef


Telefon:
E-post:

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova

Adress

Adress:
Stockholms universitet
AlbaNova universitetscentrum
Fysikum
106 91 STOCKHOLM


Besöksadress:
Roslagstullsbacken 21


Fakturaadress:
(endast för svenska företag)
Stockholms Universitet
Box 50741
202 70 Malmö
Referens: 402
[namn eller liknande referens]


Leveransadress:
Roslagsvägen 30B
114 19 Stockholm