Uppdelningen av enheter är gjord enligt följande:

 

Externa och interna projekt

Enhet

Avdelning/Unit

Attest/1st sign

Utanordning/2nd sign

40220 MSF Projektägare/project owner Stf. prefekt/Deputy Head of dep. (Per-Erik Tegnér)
40248 Kemisk fysik Projektägare/project owner Stf. prefekt/Deputy Head of dep. (Per-Erik Tegnér)
40249 Elementarpartikelfysik Projektägare/project owner Admin. chef/Head of Admin. (Malin Hell)
40251 Instrumenteringsfysik Projektägare/project owner Admin. chef/Head of Admin. (Malin Hell)
40253 KOMKO Projektägare/project owner Admin. chef/Head of Admin. (Malin Hell)
40254 Atomfysik Projektägare/project owner Stf. prefekt/Deputy Head of dep. (Per-Erik Tegnér)
40257 COPS Projektägare/project owner Stf. prefekt/Deputy Head of dep. (Per-Erik Tegnér)

 

Anslagsfinansierad verksamhet

Enhet

Avdelning/Unit

Attest/1st sign

Utanordning/2nd sign

40241 Administrativa avd Admin. chef (Malin Hell) Prefekt/Head of dep.  (Jan Conrad)
40243 Tekniska avd Chef tekniska avd. (Patrik Löfgren) Prefekt/Head of dep.  (Jan Conrad)
40245 Grundutbildning Bitr. studierektor (Fredrik Hellberg) Prefekt/Head of dep.  (Jan Conrad)
40256 Disputationer Stf. prefekt (Per-Erik Tegnér) Prefekt/Head of dep.  (Jan Conrad)