Innan man genomför en direktupphandling måste man genomföra någon form av marknadsundersökning där minst tre leverantörers jämförs. Resultatet från marknadsundersökningen måste dokumenteras och valet av leverantör skall motiveras utförligt. Dokumentationen kan vara i form av offerter, e-post eller skärmdumpar från leverantörens hemsida där information som ligger till grund för valet av leverantör framgår. Motivet till att välja en viss leverantör behöver nödvändigtvis inte vara lägsta pris utan kan exempelvis vara miljöpåverkan, leveranstid, bästa kvalitet eller någon annan egenskap som är avgörande för inköpet. Dokumentationen görs lämpligast med hjälp av formuläret som finns här:

https://services.fysik.su.se/upload-doc