Inrapportering av nya inventarier

Blanketten "Underlag för inrapportering i anläggningsregistret avseende nyinköpta inventarier" ska fyllas i för alla inköp av inventarie som överstiger beloppet 25.000 kronor (exklusive moms). Blanketten utgör underlag för inrapportering i vårt anläggnings/-inventarieregister i ekonomisystemet Raindance.

I normalfallet erhåller Du alltid blanketten i samband med attest av fakturan som avser inköpet av inventarien. Ibland kan det vara svårt att utav fakturan avläsa att den avser en inventarie. Detta kan innebära att blanketten inte är bifogad. I sådana fall kan Du hämta blanketten här:
Inventarier PDF (53 Kb)
Inventarier Word (48 Kb)

Fyll i blanketten enligt anvisningar och bifoga den till fakturan.

Av bokföringsmässiga skäl är det viktigt att Du fyller i när anläggningen ska tas i bruk och inte när den köpts in.

Utrangering/försäljning

Utrangering ska ske om en inventarie stulits eller skrotats eller av annan anledning inte längre innehas av Fysikum. 

Flyttas en inventarie till ett annat rum ska detta meddelas för ändring i anläggningsregistret.