Ekonomi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Ekonomi
Money

Betalning av fakturor

Processen med att attestera och utanordna fakturor är uppdelad mellan prefekt Jan Conrad, ställföreträdande prefekt Per-Erik Tegnér och administrativ chef Malin Hell.

Inköp och upphandling

Stockholms universitet är en statlig myndighet. Detta innebär att vi som anställda har skyldighet att följa lagen om offentlig upphandling och de ramavtal som finns för offentlig sektor samt inom universitetet. Information om upphandling finns för tillfället bara på engelska.

Direktupphandling

Direktupphandling är tillåten endast om det saknas avtal med upphandlade leverantörer och om det totala värdet av universitets alla inköp under ett kalenderår inom ett visst produktområde understiger 615 312 SEK.

Inventarier

Nya inventarier ska anmälas och inventarieföras i samband med att fakturan betalas. Inventarier som inte längre ska innehas av Fysikum måste utrangeras eller säljas.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova

Adress

Adress:
Stockholms universitet
AlbaNova universitetscentrum
Fysikum
106 91 STOCKHOLM


Besöksadress:
Roslagstullsbacken 21


Fakturaadress:
Stockholms Universitet
Box 50741
202 70 Malmö
Referens: 402
[namn eller liknande referens]


Leveransadress:
Hannes Alfvéns Väg 11
114 19 Stockholm