Fysikums miljöarbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Om oss
  5. Fysikums miljöarbete

Fysikums miljöarbete

Fysikforskning på Desirée i Fysikum, Stockholms universitet.

Stockholms universitet är miljöcertifierat enligt standarderna ISO 14001 och EMAS. Information om universitetsets miljöpolicy, mål, plan och organisation hittar du enklast på miljöwebben. Där hittar du även information om vad du som anställd har för ansvar och hur du kan vara delaktig i miljöarbetet.

Ansvar för miljöarbete på institutionerna har miljörepresentanterna. Fysikums miljörepresentant är Fredrik Hellberg och honom kan du kontakta om du har frågor om miljöarbetet på institutionen eller om du har förslag på förbättringar som rör instutitionens miljöarbete.

Miljöavvilkelser och förbättringar ska rapporteras in till SAMIR (Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-InRapportering).

Mer information

Forska utan att flyga - är det möjligt?

Konferens

Miljöplaner och dokument

Miljöarbete i praktiken på Administrativa avdelningen

Miljöarbete för studenter

Intervjuer om forskning och miljö

Vi mäter det kemiska tillståndet mitt under reaktionens gång

Hur kan kvantkemiska beräkningar bidra till utvecklingen av nya energikällor?

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova