Tjänsten MEX erbjuder en komplett telefonilösning med anknytningsnummer, mobilabonnemang, telefonistfunktion samt hänvisningsmöjligheter. Abonnemanget tillämpar s k flat rate, vilket innebär en fast kostnad för samtal och SMS inom Sverige och inom EU/EES-länder. Detta gäller inom rimliga gränser. Dessutom ingår 2 GB surf. Telefonapparaten ingår inte i abonnemanget och måste därför införskaffas separat.


Fysikum har följande principer:

 • Samtliga anställda med tillsvidareanställning och med tjänstgöringsgrad om minst
  50% skall ha ett MEX-abonnemang. Dessa personer erbjuds också en telefonapparat
  för en kostnad upp till 2000 kr.
 • Samtliga med visstidsanställning om minst två år och med tjänstgöringsgrad om
  minst 50% erbjuds MEX-abonnemang men ingen apparat.
 • Vid behov kan ”fast” MEX-telefon installeras i laboratorier el dyl.
 • För professor emeritus så avslutas abonnemanget när anställningen avslutas och telefonen måste lämnas in. Apparat och abonnemang behålls om man återanställs efter pension.

Att notera:

 • Abonnemanget innehåller 2 GB surf, men vid användning inom Albanova eller
  universitetets campus så kan man surfa via det trådlösa nätverket.
 • Abonnemanget innehåller än så länge varken fria samtal eller surf då man befinner
  sig utanför EU/EES-länder.

Alternativ för den som får MEX-abonnemang:

 • En telefonapparat av enklaste modell. Detta alternativ är lämpligt för den som främst använder telefonen på arbetsplatsen.
 • En telefon av smartphone-typ används för att utnyttja modernare möjligheter för
  telefonanvändning (mail, appar, kalender etc). Detta alternativ är lämpligt för dem
  som är beroende av dessa funktioner i arbetet. Institutionen finansierar inte de mest
  avancerade apparaterna. Vid MEX telefonens införande sattes taket till 2000.
 • Den som önskar en mer avancerad smartphone kan finansiera en sådan med
  projektmedel om detta bedöms värdefullt för projektets bedrivande. Apparaten finansieras då i sin helhet av bidragsmedlen. Likaså kan projektmedel utnyttjas för att finansiera extra surfvolym.
 • Det är också möjligt att sätta in MEX-simkortet i en privat mobiltelefon samt att även
  koppla ett privat mobilnummer till apparaten (dvs till simkortet). I det senare fallet
  anmäler man att man vill importera numret så ordnar IT-avdelningen resten (dvs man
  säger inte upp abonnemanget).

För anställda som saknar tillgång till projektmedel men som i sin roll som anställd vid Fysikum har ett tydligt behov av en mer avancerad apparat så kan prefekten fatta beslut om överskridande av nämnda beloppsgräns. För den som behöver mer surfvolym i tjänsten så kan också sådan finansieras med projektmedel eller genom särskilt beslut av prefekten. Byte av telefonapparat som införskaffats av Fysikum sker inte oftare än vart tredje år.

Vår bedömning är att MEX-telefonen med fördel skiljs från privat mobiltelefon bl a för att abonnemanget inte innehåller surf och inte heller samtalskostnader då man befinner sig utomlands. Väljer man att koppla sitt privata mobilabonnemang till MEX (och därmed slippa privat kostnad) så finns i princip risken att detta kan förmånsbeskattas. Men för dem som utför arbete på annan plats än arbetsplatsen samt vid tider vid sidan av kontorstid så kommer sannolikt inte skatt utgå för privat användning (Skatteverkets meddelanden). Det är dock ytterst en fråga mellan den enskilde och skattemyndigheten.

Hur går det till?

Du som är tillsvidareanställd på minst 50%

 • Ronni Barouta beställer SIM-kort för MEX till alla inom denna kategori.
 • Du som vill ha en apparat som Fysikum betalar meddelar Ronni Barouta vilken
  modell du önskar så beställer han.
 • Du som vill köpa en mer avancerad telefon med egna projektmedel beställer själv
  apparaten genom portalen WISUM
  (https://www.wisum.its.umu.se/SU/W2ProductCatalog.aspx?Seg=2).
 • Du som dessutom vill finansiera extra surfvolym genom projektmedel meddelar Ronni
  Barouta.

Du som är visstidsanställd under minst två år (inkl doktorander) med minst 50% tjänstgöring

 • Du som önskar MEX telefoni med SIM-kort för privat telefonapparat anmäler det till
  Ronni Barouta.

Att knyta privatmobilnummer till MEX-telefonen

 • Om du önskar att knyta ditt privata mobilnummer till MEX-telefonen så meddelar du
  IT-avdelningen detta (men säg inte upp abonnemanget hos din operatör).

 

Mer information om MEX finns på universitetes hemsida.