Ordinarie

Suppleant

Stf. prefekt, ordförande

Per-Erik Tegnér  

Administrativ chef

Malin Hell  

Chef för Tekniska avdelningen

Patrik Löfgren  

Fysikums arbetsmiljöombud

Mikael Blom  

Lärarrepresentant

Henrik Öström  

TA-representant

Maria Högman  

Laboratoriesäkerhetsansvarig

Petra Björk  

Fysikums miljörepresentant

Fredrik Hellberg  

Studentrepresentanter, forskarnivå

Alexandre Adler Ana Sagués Carracedo

 

Roger Cattaneo  

Studentrepresentant, grund/avancerad nivå

Patrik Tengnér