Ordinarie Suppleant
Administrativ chef Malin Hell  
Chefen för Tekniska avdelningen Patrik Löfgren  
Representant för lärarna Andreas Rydh  
TA-representant Isa Callderyd Öhman  
Fysikums arbetsmiljöombud Mikael Blom  
Fysikums miljöombud Fredrik Hellberg  
Laboratoriesäkerhetsansvarig Petra Björk  
Doktorandombud David Degerman Johan Sörngård
Studentrepresentant Vakant Vakant
Ordförande, stf prefekt: Per-Erik Tegnér