Ordinarie Suppleant
Administrativ chef Malin Hell  
Chefen för Tekniska avdelningen Patrik Löfgren  
Representant för lärarna Vakant  
TA-representant Isa Callderyd Öhman  
Fysikums arbetsmiljöombud Mikael Blom  
Fysikums miljöombud Fredrik Hellberg  
Laboratoriesäkerhetsansvarig Petra Björk  
Doktorandombud Filip Backman Johan Sörngård
Studentrepresentant Patrik Tengnér Vakant
Ordförande, stf prefekt: Per-Erik Tegnér