Ordinarie Suppleant
Atomfysik Henning Schmidt Svante Jonsell
CoPS Edvard Mörtsell Jón Gudmundsson
Elementarpartikelfysik Klas Hultqvist Sara Strandberg
Instrumenteringsfysik Samuel Silverstein Patrik Löfgren
Kondenserad materia och kvantoptik Igor Pikovski Maria Hermanns
Kemisk fysik Richard Thomas Mats Larsson
Medicinsk strålningsfysik Iuliana Toma-Dasu Irena Gudowska
Studierektor, grundutb. Åsa Larson Fredrik Hellberg
Stf. prefekt, självskr. Per-Erik Tegnér  
Doktorandrepresentant Alexandre Adler  
Administrativ chef, självskriven Malin Hell  
Ekonomer på adm.avd. (adjungerad)

Beatrice Fellenius
Daniel Andersson

 
Prefekt, självskriven
Ordförande:
Jan Conrad