Ordinarie

Suppleant

Atomfysik

Henning Schmidt Åsa Larson

CoPS

Edvard Mörtsell Jón Gudmundsson

Elementarpartikelfysik

Sara Strandberg Klas Hultqvist

Instrumenteringsfysik

Samuel Silverstein Patrik Löfgren

Kondenserad materia och kvantoptik

Igor Pikovski Maria Hermanns

Kemisk fysik

Richard Thomas Mats Larsson

Medicinsk strålningsfysik

Emely Kjellsson Lindblom Iuliana Toma-Dasu

Studierektor, grundutb.

Åsa Larson Fredrik Hellberg

Stf. prefekt, självskr.

Per-Erik Tegnér  

Doktorandrepresentant

Alexandre Adler Jorge Laraña Aragón

Administrativ chef, självskriven

Malin Hell  

Ekonomer på adm.avd. (adjungerad)

Beatrice Fellenius
Daniel Andersson

 

Prefekt, självskriven
Ordförande:

Jan Conrad