Budgetkommittén

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Budgetkommittén

Mandat för Budgetkommittén

Budgetkommittén bereder ärenden som berör budgeten åt Fysikums styrelse (FS), och ansvarar för att FS-beslut i budgetfrågor följs.

Protokoll från Budgetkommitténs möten

Här finns protokoll från Budgetkommitténs möten sedan januari 2000.

Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova