Ordinarie

Suppleant

Ordförande

Jens Jasche  

Chef för dataservicegruppen

Holger Motzkau  

En av grundutbildningens
studierektorer

Fredrik Hellberg

Åsa Larson

Atomfysik

Michael Gatchell Åsa Larson

CoPS

Fawad Hassan Jens Jasche

Elementarpartikelfysik

Chad Finley Sten Hellman

Instrumenteringsfysik

Ansgar Simonsson Vakant

Kemisk fysik

Markus Kowalewski Michael Odelius

Kondenserad materia och kvantoptik

Eddy Ardonne Andreas Rydh

Medicinsk strålningsfysik

Marta Lazzeroni Iuliana Toma-Dasu

Representant för Administrativa avd.

Vakant Attila Hidvégi

Studentrepresentanter,
forskarnivå

Cody Sterling  

 

Filippo Schiavo Raka Paul

Studentrepresentant,
grund/avancerad nivå

Vakant Vakant
     
Adjungerad:    
Chef för Tekniska Avdelningen Patrik Löfgren