Datorkommittén

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Datorkommittén

Mandat för Datorkommittén

Datorkommittén bereder åt styrelsen ärenden som avser institutionens gemensamma datorsystem och nätverk samt den datorsupport som Fysikum erbjuder sina användare.

Protokoll från Datorkommitténs möten

Här finns protokoll från Datorkommitténs möten sedan september 1999.

Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova