UPPDRAG

att  biträda prefekten när en forskare vill rådgöra om att inlämna docentansökan.

att  biträda ledamöterna i fakultetens docentberedning vid bedömningen av lärarprov utfört av forskare som söker docentkompetens.

Riktlinjer och handläggningsordning för antagning av docent vid Naturvetenskapliga
fakulteten
finns på fakultetens hemsida (pdf-format).

Riktlinjer för docentföreläsning vid Naturvetenskapliga fakulteten finns på fakultetens hemsida (pdf-format).

Docentkommitténs roll i samband med docentföreläsningen är följande:

  • Kommittén skall i förväg godkänna ämnet för lärarprovet (delegerat från prefekten).
  • Minst tre ledamöter skall närvara vid lärarprovet.
  • Kommittén sammanträder omedelbart efter lärarprovet tillsammans med vid provet närvarande beredningsledamöter, som fattar beslut efter hörande av docentkommittén.
  • Kommittén ansvarar för att föreläsningen annonseras på sedvanligt sätt och elektroniskt.

SAMMANSÄTTNING

Kommittén utses av FS efter nominering av kollegiet. Ordförande utses av FS.
1 En av studierektorerna
2 Två ordinarie ledamöter och två suppleanter för fysik
2 Två ordinarie ledamöter och två suppleanter för teoretisk fysik
1 En ordinarie ledamot och en suppleant för kemisk fysik
______________________________________________________________
6 ordinarie ledamöter totalt