Ordinarie

Suppleant

Ordförande

Svante Jonsell  

En av grundutbildningens studierektorer

Åsa Larson  

Representanter för fysik

Richard Thomas Henning Zettergrem

 

Chad Finley Jan Conrad

Representanter för teoretisk fysik

Ingemar Bengtsson Eddy Ardonne

 

Bo Sundborg Supriya Krishnamurthy

Representant för kemisk fysik

Mats Larsson Michael Odelius

Representant för medicinsk strålningsfysik

Iuliana Toma-Dasu Marta Lazzeroni

Studentrepresentanter, avancerad nivå

Vakant  
  Vakant  
  Vakant