Docentkommittén

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Docentkommittén

Mandat för Docentkommittén

Kommittén är institutionens rådgivande organ då någon ansöker om att bli antagen som docent inom något av Fysikums forskarutbildningsämnen.

Protokoll från Docentkommitténs möten

Här finns protokoll från Docentkommitténs möten sedan 2005.

Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova