Mandatperiod 2021-01-01 – 2023-12-31 för lärare/forskare och TA-personal.

Kollegiets styrelserepresentanter:

 
Ordinarie Suppleanter
Jan Conrad (prefekt)  
Per-Erik Tegnér (stf prefekt) Edvard Mörtsell
Sara Strandberg Bo Sundborg
Iuliana Toma-Dasu Mark Stockett
Henning Schmidt Maria Hermanns
Michael Odelius Samuel Silverstein
Patrik Löfgren Emil J. Bergholtz
Stefano Bonetti Klas Hultqvist

Teknisk-administrativ personal:

 
Holger Motzkau Attila Hidvégi
Olga Danetskaya Magnus Axelsson

Studeranderepresentanter från forskarutbildningen:

 
Nadia Flodgren Jorge Laraña Aragón
Sunniva Jacobsen  

Studeranderepresentanter från grundutbildningen:

 
Iman Ebrahim Patrik Tengnér
Vakant Vakant

Studierektor, Åsa Larson (adjungerad)
Administrativ chef, Malin Hell (adjungerad)
Protokoll, Beatrice Chaveroche