Fysikums styrelse

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Fysikums styrelse

Fysikums styrelse

Under vårterminen 2021 sammanträder Fysikums styrelse följande datum:

  • 25 februari kl. 13:00
  • 25 mars kl. 13:00
  • 29 april kl. 13:00
  • 10 juni kl. 13:00

Styrelsens sammansättning

Sammanställning över ledamöter i Fysikums styrelse från den 1 januari 2021.

Material inför kommande styrelsemöten

Protokoll

Protokoll från Fysikums styrelsemöten.

Lars G.M. Pettersson

Stockholms universitet beviljas fyra ERC Advanced Grants varav två till Fysikum

Den 22 april tillkännagav ERC de forskare som tilldelas Advanced Grants under 2021. Totalt rör det sig om 209 anslag som går till 14 länder i EU. Sju anslag går till forskare i Sverige. Fyra av dessa arbetar vid Stockholms universitet, vilket gör universitetet till det mest framgångsrika i Sverige i årets omgång. Två av dessa forskare hör till Fysikum: Hiranya V. Peiris, professor i kosmopartikelfysik och föreståndare för Oskar Kleincentret, samt Lars G.M. Pettersson, professor i teoretisk kemikalisk fysik.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova