Fysikums styrelse

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Fysikums styrelse

Fysikums styrelse

Under höstterminen 2019 sammanträder Fysikums styrelse den 5 september kl 13.00, den 10 oktober kl 13.00, den 14 november kl 13.00 och den 12 december kl. 13.00.

Styrelsens sammansättning

Sammanställning över ledamöter i Fysikums styrelse (fr.o.m. 2018-02-05)

Material inför kommande styrelsemöten

Protokoll

Protokoll från Fysikums styrelsemöten.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef

Louise Beskow
Telefon: 08 5537 8653
E-post: louise.beskow@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova