Fysikums styrelse

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Fysikums styrelse

Fysikums styrelse

Under vårterminen 2020 sammanträder Fysikums styrelse den 27 februari kl 13.00, den 26 mars kl 13.00, den 7 maj kl 13.00 och den 11 juni kl. 13.00.

Styrelsens sammansättning

Sammanställning över ledamöter i Fysikums styrelse (fr.o.m. 2018-02-05)

Material inför kommande styrelsemöten

Protokoll

Protokoll från Fysikums styrelsemöten.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova