Fysikums styrelse

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Fysikum
 4. Internt
 5. Organisation och styrning
 6. Fysikums styrelse

Fysikums styrelse

Under vårterminen 2021 sammanträder Fysikums styrelse följande datum:

 • 25 februari kl. 13:00
 • 25 mars kl. 13:00
 • 29 april kl. 13:00
 • 10 juni kl. 13:00

Styrelsens sammansättning

Sammanställning över ledamöter i Fysikums styrelse från den 1 januari 2021.

Material inför kommande styrelsemöten

Protokoll

Protokoll från Fysikums styrelsemöten.

Blå Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova